Φίλτρα:
Διάφοροι Ομιλητές
Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018
Διάρκεια: 51 mins 8 secs
ομιλητές : Έντι Λιμποχόβα & Άγγελος Διαμαντίδης
Πέτρος Καραμάντσιος
Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018
Διάρκεια: 40 mins 31 secs
Καραμάντσιος Π.
Πέτρος Καραμάντσιος
Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018
Χωρίο: Job 33:33-14:33
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 35 mins 29 secs
Διάφοροι Ομιλητές
Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 1 hr 1 mins 17 secs
ομιλητές : Καραμάντσιος Π. & Διαμαντίδης Α.
Άγγελος Διαμαντίδης
Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018
Χωρίο: Hebrews 1:1-9
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 31 mins 46 secs