Φίλτρα:
Άγγελος Διαμαντίδης
Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2018
Χωρίο: Zechariah 7:7-14
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40 mins 37 secs
Πέτρος Καραμάντσιος
Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018
Χωρίο: 1 Samuel 7:7-1:17
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 38 mins 38 secs