Φίλτρα:
Πέτρος Καραμάντσιος
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019
Χωρίο: 2 Peter 3:1-15
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 36 mins 16 secs
Θεόδωρος Αντώνοφ
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
Χωρίο: Luke 14:25-35
Διάρκεια: 19 mins 47 secs
Άγγελος Διαμαντίδης
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
Χωρίο: Ephesians 5:15-33
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 39 mins 29 secs