Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Α.Παπαβασιλείου-Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ια:25-30 & Ε.Λιμποχόβα-Ιωνάς β:1-11 & Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιη:31-34

Διάρκεια:49 mins 22 secs