Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας εκδίδονται
ετησίως στην Γερμανία περίπου 191.500 διαζύγια. Σύμφωνα με μία στατιστική έρευνα
της ομοσπονδιακής υπηρεσίας το 50% των γάμων καταλήγουν στην Γερμανία προς
το παρόν στο διαζύγιο. Η αιτία βέβαια αυτής της κατάληξης είναι πιο βαθιά στην
ρίζα της. Αυτό οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος δεν έχει μια αληθινή σχέση με τον θεό.

Θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε δύο απόψεις αυτού του φαινομένου.
Το πρώτο λάθος οφείλεται στην επιλογή των συντρόφων. Οι νέοι δεν κατανοούν πόσο
σπουδαία είναι η ευτυχία και η ευημερία των παιδιών. Δεν αντιλαμβάνονται,
πως η επιλογή του συντρόφου είναι η σπουδαιότερη απόφαση στην ζωή τους.

Η αιτία οφείλεται, στο ότι οι νέοι δεν γνωρίζουν τον λόγο του θεού. Ο Θεός ο ίδιος
ευλόγησε και όρισε τον γάμο.Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο διαπίστωσε,
„Και είπε ο Κύριος ο Θεός: Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμει
εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν“ (Γένεση β:18)

Ευλόγησε λοιπόν την ένωση του ανδρός και της γυναικός. „Δια τούτο θέλει αφήσει
ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκολληθή εις
την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είσθαι οι δύο είς σάρκα μίαν.“ Γένεση β:24

Ο γάμος είναι ένα δώρο του Θεού για τον άνθρωπο, για να μπορεί να είναι ευτυχισμένος.
Στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας και σε όλους τους πολιτισμούς βλέπουμε σε
διαφορετικές παραλλαγές τελετές γάμων για την συμβίωση του ανδρός και της γυναικός.
Με τον γάμο επιδίωκε ο άνθρωπος την αναγνώριση και την βοήθεια της ανωτέρας δύναμης
στην οποία πιστεύει.

Και τώρα στα σημερινά μας χρόνια που είμαστε ένα θρησκευτικό έθνος (τουλάχιστον ως
προς το όνομα) όταν επιλέγουμε τον σύντροφό μας ούτε καν σκεπτόμαστε να
ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού. „Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων,
αλλ΄ η φρόνιμος γυνή παρά Κυρίου δίδεται“ Παροιμίες ιθ:14

Δεν πιστεύουμε, πως ο Θεός θα φέρει στο δρόμο μας το άτομο, το οποίο θα μας ταιριάζει
αληθινά και για αυτό δεν προσευχόμαστε. Δεν παρακαλούμε τον Θεό, αλλά ζούμε σύμφωνα
με αυτό που θέλουν να βλέπουν τα μάτια μας. Επιλέγουμε έναν σύντροφο με επιφανειακά
κριτήρια, αυθόρμητα, έτσι που ο γάμος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

Η δεύτερη άποψη είναι, το πόσο εύκολα στις ημέρες μας ο άνθρωπος αποφασίζει να χωρίσει.
Γιατί; Επειδή δεν έχει το ανάλογο δέος ενώπιον του αγίου Θεού. Δεν έχει επικοινωνία μαζί
του και δεν γνωρίζει ούτε τον λόγο του, ούτε το θέλημά του. Ο άνθρωπος θέλει και ένα τρίτο
πρόσωπο, έναν εραστή / αγαπημένο εγκαταλείπει γυναίκα και παιδιά και έτσι διαλύονται όλα
και καταλήγουν στο διαζύγιο. Ο άνθρωπος  γνωρίζει όμως, πως ο Θεός αυτό δεν το επιθυμεί;

Όταν έρχονται τα προβλήματα της καθημερινότητας με τον σύντροφο, δεν μπορεί να ανεχθεί
ο ένας τον άλλο και αποφασίζουν να χωρίσουν. Αυτό συμβαίνει προς χάριν της ελευθερίας.
Για όλα βέβαια φταίει πάντα ο άλλος. Ο ίδιος δεν ελέγχει τον εαυτό του, αλλά ούτε και την
υπευθυνότητα του απέναντι στα παιδιά του. Δεν έχει υπομονή να παραμείνει και να
αγωνισθεί  για να διασώσει το γάμο του.

Ο Χριστός ο ίδιος απαγόρευσε το διαζύγιο και σαν μοιχός δεν είναι κάποιος αποδεκτός από τον
Θεό. Αυτός ο οποίος είναι διαζευγμένος και ξαναπαντρεύεται , δεν είναι πλέον αποδεκτός. (Ματθ ε:31)

Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε πως οι χριστιανικές εκκλησίες αποδέχονται δύο και τρία ακόμη διαζύγια,
για να ακολουθούν ότι είναι μοντέρνο και τις επιθυμίες της κοινωνίας και όχι τον λόγο του Θεού.
Ο Θεός δεν έδωσε 5 η 6 Έυες. Με σαφήνεια και σοφία ορίζει η Βίβλος με ακρίβεια τον ρόλο του ανδρός
και της γυναικός στο γάμο. Ο άνδρας οφείλει να αγαπάει την γυναίκα του όπως ο Χριστός την εκκλησία
του, για την οποία και θυσιάστηκε. „Αι γυναίκες υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας ως εις τον
Κύριον“ Εφεσίους 5:22.„ Πλήν και σεις οι καθ΄ ένα, έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως
εαυτόν, η δε γυνη ας σέβηται τον άνδρα“ Εφεσίους 5:33

Αυτό οδηγεί σε μία ευλογημένη ισορροπία κατά τη διάρκεια της ζωής.

Αγαπητοί Κύριες και Κύριοι, ο γάμος είναι ένα ταξίδι δια μέσου ζωής και έχει σα σκοπό την
ευτυχία των δύο συζύγων στην οικογένεια.Πράγματι η ζωή παρουσιάζει στην καθημερινότητά
της δυσκολίες και μεγάλες θύελλες. Όμως δεν είναι λύση να ταξιδεύουμε τυχαία όπου να είναι
και να αφήνουμε το καράβι στην ορμητική βία των κυμάτων η να πηδήξουμε στην θάλασσα.
Θα πρέπει να εμπιστευθούμε τον Χριστό ως καπετάνιο έχοντας πυξίδα το ευαγγέλιο στην ζωή.

„Οι δε είπον πίστευσον εις τον Κύριου Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκος σου.“
Πράξεις των Αποστόλων ις:31

MP/hpm