Το έτος 2010 γιορτάστηκαν τα γενέθλια του Δαρβίνου που γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια καθώς και η δημοσίευση του βιβλίου του πριν από 150 χρόνια με τον τίτλο „Η προέλευση των ειδών δια της φυσικής επιλεκτικότητας “. Η διατήρηση των ειδών στον αγώνα της ζωής με την“ επιβίωση του καταλληλότερου“. Πολλά έχουν γραφεί αυτό τον χρόνο και πολλά θα γραφούν ακόμη, παρόλο που ο κόσμος γνωρίζει όλο και πιο συνειδητά , πως τα είδη είναι ήδη διαμορφωμένα. Μία μετάλλαξη του ενός είδους σε ένα άλλο είδος δεν μπορεί ποτέ να συμβεί, ιδιαίτερα όταν τα είδη είναι ήδη ως τέλεια είδη αναπτυγμένα, έτσι ώστε να μπορούσε ο άνθρωπος να είχε προέλθει από ένα πολύ πιο απλό είδος κάτι ως αμοιβάδα. Αντί αυτού λαμβάνει μία μικροεξέλιξη χώρα(συμβαίνει)..Το κάθε είδος απλώς προσαρμόζεται στο περιβάλλον που ζει.

Σήμερα βεβαίως είναι όλα αυτά τα στοιχεία επιστημονικώς αποδεδειγμένα και είναι θέμα χρόνου έως ότου κατανοηθεί από όλους αυτούς που εμπλέκονται με τις επιστημονικές εργασίες τους καθώς και από το ευρύτερο δημόσιο κοινό.

Αντιθέτως πόσο λίγο είναι γνωστό το γεγονός ,ότι η θεωρία του Δαρβίνου οδήγησε στην ευγονική θεωρία, μία θεωρία της“ υγειούς κληρονομικότητας „ , η οποία ως ένα ψευτοεπιστημονικό κίνημα και ιδεολογία, οδήγησε στις φρικαλεότητες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου; Και έτσι άρχισαν όλα.   

Στο πρώτο του έργο ο Δαρβίνος (που ως επί το πλείστοv ήταν επιστημονικώς λάθος) γνωστοποιούσε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη βασίζεται σε μια τυχαία εξέλιξη από ένα μονοκύτταρο. Στο δεύτερο έργο του „η προέλευση του ανθρώπου“ δεκαπέντε χρόνια μετά από την δημοσίευσή του πρώτου του έργου, υπογράμμισε ο Δαρβίνος την ιεραρχία των ειδών ως συνέπεια μιας εξέλιξης, η οποία πραγματοποιείται διαμέσου της φυσικής επιλογής. Στις κατώτερες φυλές τοποθετούσε τους “άγριους “Αφρικανούς ,Ινδιάνους ,κ.λπ. και στις ανώτερες φυλές τους „πολιτισμένους“ Ευρωπαίους, καθώς εν μέρει και την βόρεια φυλή. Σήμερα αυτό βέβαια είναι επιστημονικώς πλήρως αναιρέσιμο. Δεν υπάρχει καμία εκ γενετής υπερέχουσα προδιάθεση, παρά αυτό, που αναφέρεται στην Βίβλο στις „και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων…„(Πράξεις των Αποστόλων 17:26)

Όταν ο Francis Galton εξάδελφος του Δαρβίνου διάβασε το 1860 το έργο του, είχε την ακόλουθη έμπνευση( φαεινή σκέψη), πως από τότε, που η κοινωνία προσπαθεί να προστατέψει και να βοηθήσει όλους τους αδυνάτους, τους αρρώστους, τους μη προνομιούχους και τους ατάλαντους, είναι σε συνεχή σύγκρουση με τον νόμο της φυσικής επιλογής, δια μέσω του οποίου , οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτονται από την κοινωνία. Κατά την συνέχιση λοιπόν της Δαρβινικής εξέλιξης, θα έπρεπε να υπάρξουν παραλλαγές, έτσι ώστε οι μεν προνομιούχοι να αυξάνονται κατά τη ( θετική ευγονική), οι δε ανάπηροι και αδύναμοι κατά τη (αρνητική ευγονική) να εξαλείφονται.

Ένα τέλειο παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή των ζώων με επιθυμητά επιλεγμένες ιδιότητες. Για να διατηρήσει κανείς μία γνήσια ράτσα από άλογα κούρσας, θα έπρεπε να τα διασταυρώνει με άλογα των ιδίων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων και να αποφύγει μία επανάληψη της αναπαραγωγής, του ήδη διασταυρωμένου είδους με το πρώτο αρχικό είδος.

Για αυτό επινόησε ο Galton το1883 την ορισμό της Ευγονικής, ως μία έρευνα- μελέτη όλων των παραμέτρων υπό από τον ανθρώπινο έλεγχο, οποίος θα μπορούσε να βελτίωνε ή να κατέστρεφε την φυλετική ποιότητα μελλοντικών γενεών. Το κίνημα της ευγονικής το είχαν πολλά κράτη αποδεχθεί και εφαρμόσει χωρίς αξιολόγηση, όπως και στις Ηνωμένες πολιτείες. Μετά από μερικά χρόνια κορυφώθηκε το 1940 στην Γερμανία στους νόμους του Χίτλερ για την φυλετική γνησιότητα. Τίποτε δεν έπρεπε να εμποδίσει την ανάπτυξη της άριας φυλής και την γνησιότητά της. Όλα αυτά καταγράφηκαν επιστημονικώς διά της διδασκαλίας του Δαρβίνου, ως μία φυσιολογική επιλογή.

Ολόκληρες ομάδες ανθρώπων μερικώς πνευματικά καθυστερημένων, τυφλών, σωματικά ανάπηρων αλλά και ομαδοποιήσεις τσιγγάνων, εβραίων και άλλων απαξιώθηκαν και εκφυλίσθηκαν ως κατώτεροι, τους σημάδεψαν και τους απομόνωσαν , άλλους πάλι τους ανάγκασαν να υποβληθούν σε στείρωση ή να πάνε σε αναγκαστική ευθανασία και άλλους οδήγησαν σε μαζική εξολόθρευση.

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλα τα κράτη καταδίκασαν αυτές τις πρακτικές βίας, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητάς. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν , πως από αυτό το ψευτοεπιστημονικό οικοδόμημα της δαρβινικής θεωρίας προήλθαν όλες αυτές οι φρικαλεότητες.

Πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει, πως με την αναγνώριση αυτής της επιστημονικά λανθασμένης διδασκαλίας της εξέλιξης, γίνονται βασικά οι ίδιοι τους οπαδοί της χιτλερικής διδασκαλίας.

Μακάριοι είναι εκείνοι, που πιστεύουν στον λόγο του Θεού. Αυτός που βλέπει όλους τους ανθρώπους ίδιους. „Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου. “ Αποκάλυψη 7.9-10

Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς μαζί.

(AP/hpm)